slide 4

  • 20.03.2019

Зала “Арена Шумен“ е с приблизително 5000 кв. м. застроена площ и парк с места за отдих и детска площадка с обща площ 21 декара.