slide 2

  • 13.03.2019

Около залата има 200 новозасадени дървета, пейки и фонтани, както и  300 паркоместа за посетители.