ВАЖНО!

Под 18 години

  • 19.04.2019

   При събития в Арена Шумен, които свършват след 20:00 часа, всички лица под 18-годишна възраст трябва да представят на входа попълнена декларация за придружител по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Декларацията може да изтеглите от тази страница, намира се в прикачен файл в края на статията.

   Може да получите екземпляри на декларацията и при посещението на събитие в Арената, но ще трябва да я попълните на място и това ще забави вашето влизане. Деклараторът заявява, че носи пълна отговорност за малолетното/непълнолетно лице по време на престоя му в Арена Шумен. Личните данни, които се попълват в декларацията се използват единствено и само за нуждите на въпросната декларация.