Схема на места

Изберете бутона под схемата маркиран с текс „Сектор“ за да видите изглед към основната зала от съответния сектор.

Брой места по сектори:

  • Сектор А – 194 бр. седящи места и 8 бр. за хора с увреждания.
  • Сектор В1 – 155 бр. седящи места.
  • Сектор В2 – 155 бр. седящи места.
  • Сектор С – 224 бр. седящи места.
  • Сектор D – 224 бр. седящи места.
  • Сектор Е1 – 155 бр. седящи места.
  • Сектор Е2 – 155 бр. седящи места.
  • Сектор F – 224 бр. седящи места.