Контакти

Може да се свържете с нас на:

Тел. +359878384929

E-mail: oji@mail.bg

Адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул. „Цар Освободител“ 10