Схема на места за културни мероприятия

Вариант А – 2164 бр. седящи места.

 • Сектор А – 194 бр. седящи места и 8 бр. за хора с увреждания.
 • Сектор В1 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор В2 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор С – 63 бр. седящи места.
 • Сектор F – 224 бр. седящи места.
 • Сектор Е1 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор Е2 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор D – 63 бр. седящи места.
 • Партер – 1000 бр. седящи места.

Вариант Б – 1544 бр. седящи места.

 • Сектор F – 224 бр. седящи места.
 • Сектор Е1 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор Е2 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор D – 224 бр. седящи места.
 • Партер – 786 бр. седящи места.

Вариант В – 2300 бр. места.

 • Сектор А – 194 бр. седящи места и 8 бр. за хора с увреждания.
 • Сектор В1 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор В2 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор С – 63 бр. седящи места.
 • Сектор F – 224 бр. седящи места.
 • Сектор Е1 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор Е2 – 155 бр. седящи места.
 • Сектор D – 63 бр. седящи места.
 • Партер – 1122 бр. места за правостоящи.